Thẻ VIP Hôtel Colline

Thẻ VIP này áp dụng cho việc đặt phòng & sử dụng các dịch vụ tại khách sạn Hôtel Colline  


- Ưu đãi 10% trên mức giá tốt nhất (giá công bố trên website của khách sạn) cho tất cả các loại phòng, bao gồm giá đang quảng cáo của khách sạn;  

- Ưu đãi 10% trên các hóa đơn của Nhà hàng Salt & Soy;    

- Ưu đãi 10% trên các hóa đơn The Lobby bar&coffee; 


Điều kiện: 

- Thông tin đến khách sạn số thẻ  VIP khi đặt phòng ở khách sạn/ hoặc đặt bàn tại nhà hàng; 

- Xuất trình thẻ VIP khi nhận phòng ở khách sạn/ hoặc tại nhà hàng. 


Lưu ý: 

Thẻ VIP này không áp dụng giảm giá cho tiệc – hội nghị được tổ chức trên các sảnh tiệc.