“Soulful Connections, Curated with Passion”

𝗖𝗼𝘂𝗻𝘁𝗱𝗼𝘄𝗻 𝗣𝗮𝗿𝘁𝘆 𝗮𝘁 𝗧𝗵𝗲 𝗟𝗼𝗯𝗯𝘆 𝗕𝗮𝗿&𝗖𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲

𝗖𝗼𝘂𝗻𝘁𝗱𝗼𝘄𝗻 𝗣𝗮𝗿𝘁𝘆 𝗮𝘁 𝗧𝗵𝗲 𝗟𝗼𝗯𝗯𝘆 𝗕𝗮𝗿&𝗖𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲

𝗖𝗼𝘂𝗻𝘁𝗱𝗼𝘄𝗻 𝗣𝗮𝗿𝘁𝘆 𝗮𝘁 𝗧𝗵𝗲 𝗟𝗼𝗯𝗯𝘆 𝗕𝗮𝗿&𝗖𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲

Tối ngày 31 tháng 12 năm 2023, The Lobby Bar&Coffee một trong những địa điểm giải trí nằm tại trung tâm thành phố Đà Lạt, sẽ tổ chức một bữa tiệc Countdown chào đón năm mới 2024.
🎇 Bữa tiệc có sự xuất hiện của DJ Leo và Holiday Band sẽ một sự kiện đáng nhớ với những ca khúc ngọt ngào và tràn đầy cảm xúc.


🎇 Đặc biệt, vào thời khắc 0h, DJ Leo sẽ đốt cháy bầu không khí của bữa tiệc với màn đếm ngược chào đón năm mới. Khi đồng hồ điểm 0h, những tiếng pháo hoa rực rỡ sẽ được bắn lên bầu trời, chào đón năm mới 2024.

Hãy đăng ký và tham dự bữa tiệc cùng chúng tôi ngay hôm nay!!
𝗧: 𝟎𝟐𝟔𝟑𝟑.𝟔𝟔𝟓𝟓𝟖𝟖 𝗜 𝗘: 𝗶𝗻𝗳𝗼@𝗵𝗼𝘁𝗲𝗹𝗰𝗼𝗹𝗹𝗶𝗻𝗲.𝗰𝗼𝗺 𝗜 𝗪: 𝗵𝗼𝘁𝗲𝗹𝗰𝗼𝗹𝗹𝗶𝗻𝗲.𝗰𝗼𝗺
Hợp tác cùng Colline
Hợp tác cùng Colline×
...