“Soulful Connections, Curated with Passion”

𝗩𝗶𝗲𝘁 𝗡𝗮𝗺 𝗟𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗗𝗮𝘆

𝗩𝗶𝗲𝘁 𝗡𝗮𝗺 𝗟𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗗𝗮𝘆

𝗩𝗶𝗲𝘁 𝗡𝗮𝗺 𝗟𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗗𝗮𝘆

Trải nghiệm tại Hôtel Colline với dịp lễ đặc biệt – 𝗩𝗶𝗲𝘁 𝗡𝗮𝗺 𝗟𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗗𝗮𝘆


💫 Sự kiện kết hợp giữa tiệc chọn món và chương trình ca nhạc hòa tấu. Bạn có thể thưởng thức ẩm thực vừa tận hưởng âm nhạc trong bầu không khí ấm cúng.

Đây là dịp để cùng nhau tôn vinh và ăn mừng ngày lễ lớn của nước nhà

𝗧: 𝟎𝟐𝟔𝟑𝟑.𝟔𝟔𝟓𝟓𝟖𝟖 𝗜 𝗘: 𝗶𝗻𝗳𝗼@𝗵𝗼𝘁𝗲𝗹𝗰𝗼𝗹𝗹𝗶𝗻𝗲.𝗰𝗼𝗺 𝗜 𝗪: 𝗵𝗼𝘁𝗲𝗹𝗰𝗼𝗹𝗹𝗶𝗻𝗲.𝗰𝗼𝗺

#Collinedalat #ecohotel #ecofriendly #dalattrip

Hợp tác cùng Colline
Hợp tác cùng Colline×
...