“Soulful Connections, Curated with Passion”

Hiệp hội TPO x Colline

Hiệp hội TPO x Colline

Hiệp hội TPO x Colline

Colline vô cùng vinh dự khi được Hiệp hội TPO tin tưởng lựa chọn là địa điểm tổ chức buổi gặp mặt cho các thành viên. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ban lãnh đạo và toàn thể thành viên Hiệp hội TPO đã dành cho Colline sự ưu ái to lớn này.

Chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội được tiếp tục đồng hành cùng Hiệp hội TPO trong những sự kiện tiếp theo.
`

We hope to have the opportunity to continue to accompany the TPO Association in future events.
𝗧: 𝟎𝟐𝟔𝟑𝟑.𝟔𝟔𝟓𝟓𝟖𝟖 𝗜 𝗘: 𝗶𝗻𝗳𝗼@𝗵𝗼𝘁𝗲𝗹𝗰𝗼𝗹𝗹𝗶𝗻𝗲.𝗰𝗼𝗺 𝗜 𝗪: 𝗵𝗼𝘁𝗲𝗹𝗰𝗼𝗹𝗹𝗶𝗻𝗲.𝗰𝗼𝗺

#Collinedalat #ecohotel #ecofriendly #dalattrip


Hợp tác cùng Colline
Hợp tác cùng Colline×
...